Hàbitat: Superfícies rocoses, parets seques i marges