Glossari

Elateri
El·líptica
Emarginat
Embrió
Ensiforme
Entrenús
Epicòtil
Erecte
Escleròfil-fil·la
Escorpioide
Escotat
Espàdix
Epigea
Espata
Espatulat-ada
Esperó
Espiciforme
Espiga
Espina
Espinós-a
Esquama
Esquamiforme
Esquizocarp
Estam
Estendart
Estigma
Estil
Estípula