Glossari

Acicular
Actinomorf-a
Adherent
Adventici-ícia
Afil·le-a
Agulla
Agulló
Agut-uda
Ala
Alat
Altern-a
Ament
Androceu
Antera
Anvers
Apiculat
Aplicat-ada
Aqueni
Arbust
Aresta
Aristat-ada
Arrel
Arrodonit-ida
Articles
Articulat-ada
Asimètric-a
Assegut-uda
Atenuat-ada
Aurícula
Auriculat-ada
Axil·lar
Axonomorf-a