Hàbitat: Boscos de pi negre (Pinus mugo ssp. uncinata)