Hàbitat: Pinars i garrigues amb romaní i timonedes