Hàbitat: Mulleres de muntanya, torberes, llacs de muntanya