Família: POSIDONIACEAE

Nom Família: POSIDONIACEAE

Descripció: Un sol gènere (Posidonia) amb 3 espècies distribuïdes per les aigües costaneres de la Mediterrània i del Sud d'Austràlia.

Característiques: - Plantes marines herbàcies, amb rizoma. - Fulles acintades, d'uns 2 cm d'amplada amb beines ligulades que envolten la tija. - Inflorescències cimoses pedunculades. - Les flors són generalment hermafrodites però n'hi pot haver de masculines a la part superior de la inflorescència. - Androceu amb 3 estams d'anteres sèssils. - Gineceu amb 1 carpel, amb l'estigma lobat. - Fruit bacciforme.

Ecologia: Es troba en substrats arenosos formant praderies submarines entre 1 i 40m. Aquestes són el habitat de multitud d'espècies de peixos e invertebrats marins. Els rizomes són fixadors de l'arena per lo que tenen un paper important en la formació i creixement de les platges.

Tàxons principals no endèmics: 1 única espècie: l'alga dels vidriers (Posidonia oceanica).

Usos: Les fulles i rizomes arrossegades a les platges per les onades s'utilitzaven tradicionalment per fertilitzar i esponjar les terres mesclant-se amb els fems de les vaqueries.

Llistat de gèneres