Família: CORIARIACEAE

Nom Família: CORIARIACEAE

Descripció: Família amb 1 gènere (Coriaria) i 5 espècies, de les quals tan sols una viu a Europa.

Característiques: - Arbust de branques tetragonals i erectes. - Fulles oposades, simples, senceres i agudes. - Inflorescències en raïm. - Flors hermafrodites o unisexuals, actinomorfes. - Calze amb 5 sèpals. - Corol·la amb 5 pètals, de verdosos a vermell fosc. - 10 estams. - Gineceu amb ovari amb 5 carpels lliures, cadascun amb 1 estil. - Fruit en aqueni, negres, rodejats del periant, que és persistent.

Ecologia: Únicament a Eivissa, a bardisses i llocs una mica humits com poden ésser els tàlvegs dels torrents.

Tàxons principals no endèmics: 1 gènere amb 1 espècie: el tinter (Coriaria myrtifolia).

Usos: Els seus fruits s'empraven per a tenyir, d'aquí el nom popular.

Llistat de gèneres