Família: VALERIANACEAE

Nom Família: VALERIANACEAE

Descripció: Família amb 17 gèneres i 400 espècies. 5 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Plantes herbàcies dicòtomes. - Fulles oposades, simples, dividides. - Inflorescències cimoses. - Flors hermafrodites, zigomorfes. - Calze gamosèpal, que pot tenir fins a 25 dents. - Corol·la gamopètala amb 3-5 pètals soldats inserits sobre un disc, sovint amb esperò. - 1-4 estams inserits en el tub de la corol·la. - Gineceu amb ovari ínfer amb 3 carpels, 1 estil i l'estigma lobat. - Fruit en cipsela, de vegades amb el calze (denticulat o format per un plomall).

Ecologia: Roques, parets seques, garrigues i camps.

Tàxons principals no endèmics: 3 gèneres (Centranthus, Fedia i Valerianella) amb 10 espècies.

Altres tàxons no autòctons: La valeriana (Valeriana officinalis) és una planta medicinal que, si bé molt rara, es pot trobar conreada a horts.

Usos: Es conreen les pedroses i valerianes (Centranthus) com a ornamentals.

Llistat de gèneres