Família: CERATOPHYLLACEAE

Nom Família: CERATOPHYLLACEAE

Descripció: Família amb 1 gènere (Ceratophyllum) amb espècies silvestres a Europa.

Característiques: - Herbes aquàtiques, sovint submergides. - Fulles verticil·lades, dividides en segments llargs i prims, dentats. - Monoiques. Flors unisexuals, solitàries, actinomorfes. - Periant amb 10-12 peces soldades a la base, blanquinós a les flors masculines i verdós a les femenines. - Nombrosos estams (fins a 24), d'anteres amb connectiu tricuspidat que s'obren per un orifici apical. - Gineceu amb ovari súper, amb 1 carpel i 1 estil. - Fruit en aqueni, negre, que porta apèndixs espinosos.

Ecologia: Aigües dolces (basses, torrents, canals, ...).

Tàxons principals no endèmics: 1 gènere amb 2 espècies: Ceratophyllum demersum i Ceratophyllum submersum.

Llistat de gèneres