Família: PAPAVERACEAE

Nom Família: PAPAVERACEAE

Descripció: Família amb uns 28 gèneres.

Característiques: - Plantes herbàcies, amb làtex, el qual sovint té color groc o blanc. - Fulles alternes, simples o compostes. - Inflorescència cimosa, sovint umbeliforme o flors aïllades. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze amb 2 sèpals lliures. - Corol·la amb 4 pètals lliures. - Nombrosos estams. - Gineceu amb ovari súper, amb 2 carpels. - Fruit en càpsula poricida o valvicida.

Ecologia: Quasi tots són es troben a camps de conreu, abandonats o no, i a vores de carreteres i camins. El cascall de marina viu prop de la mar, sobre substrat arenós.

Tàxons principals no endèmics: 4 gèneres (Chelidonium, Glaucium, Papaver i Roemeria) i 10 espècies. Cal destacar el cascall de marines (Glaucium flavum), la molt comú rosella (Papaver rhoeas) i el cascall (Papaver somniferum), tots ells amb belles i grans flors colorejades.

Altres tàxons no autòctons: A alguns jardins es troba sembrada l'escòlzia (Eschscholzia californica).

Usos: Del cascall es coneixen propietats que han fet molt conegut el seu ús en farmacopeia, i d'ell s'extreuen substàncies d'ús legal com il·legal. També utilitzats els seus fruits per confeccionar rams per adornar. La celidònia (Chelidonum majus) també té propietats curatives. Els Glaucium també s'han emprat en medicina casolana, però amb cura ja que són tòxics. Algunes espècies autòctones i alienes es conreen a jardins.

Llistat de gèneres