Família: CAMPANULACEAE

Nom Família: CAMPANULACEAE

Descripció: Família amb 87 gèneres i prop de 2.000 espècies. 15 gèneres amb espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies. - Fulles alternes, simples. - Inflorescències en raïm o flors aïllades. - Flors hermafrodites, actinomorfes o zigomorfes (Solenopsis). - Calze gamosèpal, amb 3-5 lòbuls. - Corol·la gamopètala, amb 5 lòbuls. - 5 estams de filaments lliures, o soldats (Solenopsis). De vegades les anteres poden estar soldades. - Gineceu amb ovari ínfer o semiínfer, amb 2-5 carpels. - Fruit en càpsula.

Ecologia: Principalment a camps de conreus, camins, marges, etc., però Solenopsis minuta pròpia de les muntanyes de Mallorca, a indrets rocallosos i humits.

Endemismes: Solenopsis minuta subsp. balearica

Tàxons principals no endèmics: 3 gèneres (Campanula, Legousia, Solenopsis) amb 6 espècies.

Llistat de gèneres