Família: LAURACEAE

Nom Família: LAURACEAE

Descripció: Família amb 50 gèneres i unes 2.000 espècies principalment tropicals, si bé 2 gèneres (1 introduït) tenen espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques: - Arbre aromàtic. - Fulles alternes, simples, senceres i amples, escleròfiles, d'un verd lluent, amb glàndules. - Inflorescències en umbel·les. - Dioic, amb flors unisexuals, actinomorfes. - Periant sepaloideu, amb 4 lòbuls groc-verdosos. - Flors masculines amb 4-12 estams, amb anteres que s'obren per valves. 2-4 estaminoids a les flors femenines. - Gineceu amb ovari súper, amb 1 carpel. - Fruit en baia, negre.

Ecologia: Els llorers silvestres (l'espècie es conrea freqüentment) viuen a les muntanyes, a penyals i a les parets d'alguns torrents.

Tàxons principals no endèmics: 1 espècie: el llorer (Laurus nobilis).

Altres tàxons no autòctons: L'advocat (Persea indica) és un arbre tropical del qual s'ha comercialitzat per bona part del món occidental el seu fruit del mateix nom. Hi ha altres espècies de llorers que també es poden trobar a jardins.

Usos: Espècie des d'antigament molt emprada per cuinar i també per les virtuts medicinals de fulles i fruits. També conreat com ornamental.

Llistat de gèneres