Família: THYMELAEACEAE

Nom Família: THYMELAEACEAE

Descripció: Família amb uns 50 gèneres i 750 espècies. 3 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Arbusts. - Fulles alternes o oposades, simples, senceres. - Inflorescències en fascicles axil·lars, en panícula o glomèruls terminals. - Flors hermafrodites o, més rarament, unisexuals, actinomorfes. - Receptacle formant un tub. Periant petaloideu, tubulós, amb 4 divisions, groc, blanc o rosat, caduc. - 8 estams biseriats. - Gineceu amb ovari súper amb 2 carpels i 1 estil. - Fruit drupaci o en aqueni.

Ecologia: Els dos Daphne són propis de la màquia, si bé l'endèmic és sempre costaner. El peu de milà es troba a garrigues i camps, la pala marina al cim de les muntanyes i a dunes i Thymelaea tartonraira a penyals.

Endemismes: Daphne rodriguezzi, pala marina (Thymelaea velutina), Thymelaea tartonraira.

Tàxons principals no endèmics: 2 gèneres amb 2 espècies: el matapoll (Daphne gnidium) i el peu de milà (Thymelea hirsuta).

Usos: El matapoll s'ha emprat en medicina cassolana i per cert tipus de pesca.

Llistat de gèneres