Família: RESEDACEAE

Nom Família: RESEDACEAE

Descripció: Família amb 6 gèneres i 75 espècies. 2 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Plantes herbàcies. - Fulles alternes, simples, de senceres a molt dividides, amb estípules. - Inflorescències en raïm. - Flors hermafrodites, zigomorfes. - Calze amb 4-6 sèpals desiguals. - Corol·la amb 4-6 pètals lliures i laciniats. - Nombrosos estams (10-25) inserits sobre un disc. - Gineceu amb ovari súper, amb 3-4 carpels, sense estil, essent els estigmes sèssils. - Fruit en càpsula de dehiscència apical.

Ecologia: A camps de conreu abandonats i vores de camins.

Tàxons principals no endèmics: 1 gènere amb 4 espècies: els capironats (Reseda alba), la galsa (Reseda luteola), Reseda lutea i Reseda phyteuma.

Llistat de gèneres