Família: MORACEAE

Nom Família: MORACEAE

Descripció: Família amb 50 gèneres i més de 1.500 espècies. 4 gèneres (3 introduïts) amb espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques: - Arbre caducifoli amb làtex. - Fulles alternes, simples, grans, palmatilobades i amb estípules caduques. - Inflorescències formades per una estructura urceolada que porta a l'interior les nombroses i petites flors i que s'obre a l'exterior per un porus. - Flors unisexuals, actinomorfes; les masculines a la part superior de la inflorescència, les femenines a la part inferior. - Periant sepaloideu amb 3-5 peces. - Flors masculines amb 3-4 estams. - Gineceu amb ovari súper, amb 2 carpels i 2 estils. - Fruits en aqueni reunits en infrutescències carnoses (sicono).

Ecologia: Es troben figueres silvestres a alguns penyals i torrents.

Tàxons principals no endèmics: 1 espècie silvestre: la figuera (Ficus carica).

Altres tàxons no autòctons: A les Illes es troben sembrats a molts indrets urbans les moreres (Morus alba i Morus nigra), bells arbres de jardí que donen fruits comestibles i dels quals les seves fulles s'han emprat tradicionalment com a font d'aliment de les cuques de seda. Altres espècies alienes de Ficus (Ficus elastica i Ficus macrophylla) són molt corrents com a plantes d'ornament d'interior i de jardí; a qualsevol viver es poden trobar distintes espècies i varietats molt apreciades.

Usos: La figuera ha estat àmpliament conreada a les Balears, així com a altres indrets de la Mediterrània, pels seus fruits.

Llistat de gèneres