Família: LINACEAE

Nom Família: LINACEAE

Descripció: Família amb 15 gèneres i unes 500 espècies. 2 gèneres amb espècies silvestres presents a Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies. - Fulles principalment alternes; de vegades oposades, simples i sentades, uni o trinerviades. - Inflorescències en panícula. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze amb 4-5 sèpals lliures. - Corol·la amb 4-5 pètals lliures o quasi. - 4-5 estams i 4-5 estaminoids. - Gineceu amb ovari súper, amb 4-5 carpels i 4-5 estils. - Fruit en càpsula loculicida.

Ecologia: Principalment camps, pradells i garrigues.

Tàxons principals no endèmics: 2 gèneres (Linum i Radiola), amb 6 espècies.

Usos: El lli (Linum usitatissimum) s'empra com a medicinal, i és amplament conegut al món per que d'ell s'extreu oli i la tela del mateix nom, per la qual cosa és comunament conreat.

Llistat de gèneres