Família: EPHEDRACEAE

Nom Família: EPHEDRACEAE

Descripció: Família amb 1 gèneres amb prop de 60 espècies, alguna de les quals és silvestre a Europa.

Característiques: - Arbust amb branques verdes, verticil·lades, articul·lades. - Fulles reduïdes a petites escates soldades en la base. - Unisexual, amb conus axil·lars. - Conus masculins amb 1-2 parells de bràctees membranàcies i sacs polínics reunits en grups de 4-8 sobre un pedícul. Conus femenins amb rudiments seminals rodejats de parells de bràctees concrescents. - Fructificacions bacciformes, globoses o oblongues.

Ecologia: Ecologia molt variada, tant a garrigues, com a penyals, zones arenoses o salabroses, des de la costa fins a les zones altes d'algunes muntanyes.

Tàxons principals no endèmics: 1 gènere amb 1 espècie silvestre: la ginesta borda (Ephedra fragilis).

Usos: Emprada per les seves propietats medicinals. Les fructificacions són comestibles.

Llistat de gèneres