Família: POLYGONACEAE

Nom Família: POLYGONACEAE

Descripció: Família amb uns 30 gèneres i sobre les 800 espècies. 12 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Plantes herbàcies o sub-arbusts, sovint amb dipòsits de sals a les parts vegetatives. - Fulles alternes, simples, senceres, amb estípules soldades que formen una vaina (òcrea) que envolta la tija. - Inflorescències cimoses axil·lars o en raïms o panícules terminals. - Flors hermafrodites o unisexuals, actinomorfes. - Periant amb 3-6 peces sepaloidees, persistents en la fructificació. - 4-8 estams lliures. - Gineceu amb ovari súper, amb 2-4 carpels i el mateix nombre d'estils. - Fruit en aqueni, trígon o lenticular.

Ecologia: Moltes espècies relacionades amb camps de conreu, sobretot hortes, escombraries i vores de camins. Polygonum maritimum és eminentment propi d'arenals, però hi ha altres espècies ruderals com Emex spinosa o alguns Rumex que es troben sovint propers a la mar.

Endemismes: Polygonum romanum subsp. balearicum, descrit de Mallorca.

Tàxons principals no endèmics: 4 gèneres (Emex, Fallopia, Polygonum i Rumex), amb 19 espècies.

Altres tàxons no autòctons: Els arbusts lianoides filferrera (Muehlenbeckia complexa) i algueres (Homalocladium platycladum) i algunes espècies de Polygonum, es poden trobar a alguns jardins.

Llistat de gèneres