Família: BUXACEAE

Nom Família: BUXACEAE

Descripció: Família amb 5 gèneres i 60 espècies. Buxus amb espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques: - Arbust. - Fulles oposades, simples, senceres, escotades a l'àpex, lluents i coriàcies, amb el pecíol decurrent. - Inflorescències cimoses, a l'axil·la de les fulles. - Monoica. Flors unisexuals, actinomorfes. - Perigoni amb 4 sèpals desiguals, grocs. - 4 estams lliures. - Gineceu amb ovari amb 3 carpels lliures. - Fruit en càpsula dura, acabada en 3 puntes divergents. Llavors negres, lluents.

Ecologia: A les muntanyes d'ambdues serres mallorquines i Cabrera, a les roques, penyals i torrents.

Tàxons principals no endèmics: 1 gènere amb 1 espècie: el boix (Buxus balearica).

Altres tàxons no autòctons: A les illes es conrea Buxus sempervirens, emprada als jardins com a bona espècie per fer tanques.

Usos: Planta tòxica, però encara així ha estat emprada com a medicinal. Molt apreciada la seva fusta.

Llistat de gèneres