Família: CARYOPHYLLACEAE

Nom Família: CARYOPHYLLACEAE

Descripció: Família principalment de zones temprades de l'hemisferi nord amb uns 90 gèneres i 2.000 espècies. 37 gèneres amb espècies silvestres o naturalitzades a Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies. - Fulles oposades o, més rarament alternes, simples, senceres, amb o sense estípules. - Inflorescències cimoses o flors solitàries. - Flors hermafrodites, rarament unisexuals, actinomorfes. - Calze amb 3-5 sèpals, de vegades amb epicalze. - Corol·la amb 3-5 pètals o absent. - 3-10 estams lliures. - Gineceu amb ovari súper, rarament semi-ínfer, amb 2-5 carpels i 1-5 estils. - Fruit en càpsula.

Ecologia: Molt variada: espècies rupícoles, espècies pròpies de garrigues, de camps de conreu abandonats i en ús, vores de camins i carreteres, roques costaneres, dunes, etc.

Endemismes: Exclusivament baleàrics: Arenaria grandiflora subsp. bolosii, Arenaria grandiflora subsp. glabrescens , clavell (Dianthus rupicola subsp. bocchoriana), Polycarpon polycarpoides subsp. colomense, Silene mollissima. Baleàrico-Tirrènic és Arenaria balearica. Viuen a Balears i llevant de la Península Ibèrica el molinet (Silene cambessedesii) i Silene hifacensis.

Tàxons principals no endèmics: 19 gèneres amb 53 espècies silvestres.

Altres tàxons no autòctons: A jardins baleàrics es poden veure exemplars de Silene , de nebuloses (Gypsophila paniculata i Gypsophila elegans ). Són sobretot coneguts en jardineria i floristeria els clavells (gènere Dianthus). L'herba sabonera (Saponaria officinalis) es conreava per a rentar roba i com a medicinal.

Usos: Emprades com a medicinals les sanguinàries (Paronychia), el trencapedra (Herniaria hirsuta), la saginera (Stellaria media), els collissos (Silene vulgaris).

Llistat de gèneres