Hàbitat: Brolles xero-acàntiques de muntanya i carritxeres