Família: BORAGINACEAE

Nom Família: BORAGINACEAE

Descripció: Família gran, amb 156 gèneres i 2.500 espècies. 34 gèneres amb espècies pròpies d'Europa.

Característiques: Sub-arbusts i plantes herbàcies, sovint molt piloses. - Fulles alternes, simples. - Inflorescències cimoses. - Flors hermafrodites, actinomorfes o zigomorfes. - Calze amb 5 sèpals, soldats o no. - Corol·la amb 5 pètals soldats, sovint amb prolongacions a la part superior i interior del tub. - 5 estams lliures. - Gineceu amb ovari súper amb 2 carpels i 1 estil. - Fruit en tetranúcula.

Ecologia: Sobretot camps de conreu abandonats i en ús, vores de camins i carreteres, etc.

Tàxons principals no endèmics: 13 gèneres (Alkanna, Anchusa, Borago, Buglossoides, Cynoglossum, Echium, Heliotropium, Lappula, Lithospermum, Myosotis, Neatostema, Nonea i Symphytum) amb 24 espècies. Cal destacar com a comunes i conegudes les bolengues i viborera (gènere Echium) i la borratja (Borago officinalis).

Altres tàxons no autòctons: Es conrea a alguns jardins l'heliotrop (Heliotropum peruvianum).

Usos: S'han utilitzat en medicina cassolana les llapasses (gènere Cynoglossum), la llengua de bou (Anchusa azurea) i el gira-sol (Heliotropium europaeum). Les fulles de la borratja es poden menjar en ensalada.

Llistat de gèneres