Família: SANTALACEAE

Nom Família: SANTALACEAE

Descripció: Família amb 35 gèneres i unes 400 espècies. 3 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: - Petits arbusts i plantes herbàcies hemiparàsits. - Fulles alternes, simples, senceres, linear-lanceolades a linears. - Inflorescències en fascicles axil·lars o flors solitàries. - Petites flors hermafrodites o unisexuals, actinomorfes. - Periant amb 3-5 divisions, verdós, blanquinós o groguenc. - 3-5 estams lliures. - Gineceu amb ovari ínfer amb 3-5 carpels i 1 estil amb l' estigma lobat. - Fruit drupaci o en aqueni.

Ecologia: L'assot es troba a molts diversos hàbitats: alzinars, parets seques i marges, màquies i garrigues. El bogiot (Thesium humile) i Osyris quadripartita es poden veure al litoral i, sobretot, a dunes.

Tàxons principals no endèmics: 2 gèneres (Osyris i Thesium) amb 3 espècies. Cal destacar l'assot (Osyris alba)bastant comú.

Usos: Totes les espècies s'han utilitzat com a medicinals.

Llistat de gèneres