Família: CHENOPODIACEAE

Nom Família: CHENOPODIACEAE

Descripció: Família amb 100 gèneres i 1.400 espècies.

Característiques: - Plantes herbàcies o arbustives. - Fulles alternes o oposades, simples. - Inflorescències cimoses, espiciformes, i, molt sovint, amb bràctees. - Flors hermafrodites o unisexuals, actinomorfes, sovint amb bracteoles. - Periant sepaloideu, amb 3-5 peces soldades; de vegades absent. - 1-5 estams. - Gineceu amb ovari súper o semiínfer, amb 1 carpel. - Fruit en aqueni.

Ecologia: Aquesta família té un gran nombre de representants que viuen a salobrars i a llocs propers a la mar on s'acumulen sals al substrat. D'altres són especialment abundosos a zones nitrificades, vores de camins i carreteres i zones urbanes.

Tàxons principals no endèmics: 10 gèneres ( Arthrocnemum, Atriplex, Beta, Chenopodium, Halimione, Patellifolia, Salicornia, Salsola, Sarcocornia i Suaeda ) amb espècies silvestres. Cal mencionar com a tàxons d'interès per caracteritzar els ecosistemes salobrosos els que queden reunits baix l'epítet popular de cirialeres ( Arthrocnemum, Sarcocornia, Salicornia ).

Altres tàxons no autòctons: Hi ha espècies conreades dels gèneres Bassia, Kochia i Spinacia . L'espinac (Spinacia oleracea) és una planta molt coneguda pel seu interès alimentari.

Usos: La bleda (Beta vulgaris) presenta una sèrie de varietats molt apreciades a la cuina mediterrània. Es conrea el salat blanc (Atriplex halimus) com a arbust de jardí a indrets costaners i àrids. Alguns blets (Chenopodium spp.) s'han utilitzat en medicina casolana. Per a fer sabons s'empraven les cendres d'algunes cirialeres i barrelles (Salsola spp.).

Llistat de gèneres