Família: SAXIFRAGACEAE

Nom Família: SAXIFRAGACEAE

Descripció: Família amb 30 gèneres i unes 550 espècies. 5 gèneres amb representants silvestres a Europa.

Característiques: Plantes herbàcies. Fulles alternes, simples, dividides en 3 lòbuls. Inflorescències cimoses. Flors hermafrodites, actinomorfes. Calze amb 4-5 sèpals. Corol·la amb 4-5 pètals blancs. 10 estams en 2 verticils. Gineceu amb ovari semi-ínfer amb 2 carpels i 2 estils divergents. Fruit en càpsula.

Ecologia: Saxifraga tridactylites a parets seques, marges, roques, pradellets i garrigues. Saxifraga corsica a penyals costaners.

Endemismes: Saxifraga corsica subsp. cossoniana, també present al llevant peninsular.

Tàxons principals no endèmics: 1 única espècie, Saxifraga tridactylites, comuna però de petit tamany.

Altres tàxons no autòctons: El gènere Saxifraga proveeix al mercat diverses espècies per a conreu en cossiols i jardins, però la majoria d'elles són plantes de muntanya que es fan amb dificultat a les Illes.

Llistat de gèneres