Família: AMARYLLIDACEAE

Nom Família: AMARYLLIDACEAE

Descripció: Comprèn uns 75 gèneres amb unes 1100 espècies de les regions tropicals, subtropicals i temperades càlides. 7 gèneres amb espècies silvestres a Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies amb bulbs o rizomes. - Fulles bassals amb limbe linear o acintat. - Inflorescències que presenten poques flors, agrupades en umbel·les. - Les flors son actinomorfes, hermafrodites i molt vistoses. - El perigoni està format per dos verticils de 3 peces (tèpals) lliures o soldats. - Androceu esta constituït per 6 estams situats a dos nivells. - Gineceu amb 1 carpel i ovari ínfer. - El fruit és una càpsula o una baia.

Ecologia: Les espècies representants de la família tenen una ecologia molt variada. Així, Pancratium maritimum (lliri blanc de marines) viu a les dunes de les platjes; els narcissos són propis de marges de torrents i encletxes de penya (Narcissus tazetta) o bé de prats secs (Narcissus serotinus i Narcissus elegans).

Endemismes: A les illes de la Mediterrània occidental i entre elles les Gimnèsies hi trobem Leucojum aestivum subsp. pulchellum que creix als marges dels Torrents de la serra de Mallorca i a Menorca.

Tàxons principals no endèmics: 4 gèneres (Sternbergia, Leucojum, Narcissus y Pancratium) amb 6 espècies.

Altres tàxons no autòctons: Moltes varietats de narcissos (gènere Narcissus) són cultivades en jardineria. També són molt conegudes com ornamentals les clívies (Clivia sp.).

Usos: El lliri de platja (Pancratium maritimum) s'ha utilitzat com a medicinal.

Llistat de gèneres