Triticum aestivum L.

Família: GRAMINEAE (POACEAE)

Gènere: Triticum

Nom comú català: Blat. Blat escoat. Blat xeixa.

Nom comú castellà: Trigo candeal.

Distribució general (Fitogeografia): Asia

Usos i propietats: Medicinal.

Formes vitals: Teròfit.

Hàbitats: Cultivades. Cultivada.

Característiques: El blat és una gramínia que només es troba en forma de conreu o com subespontània. Ha estat una espècie de vital importància per a l'alimentació de la humanitat; per aquest motiu no és d'estranyar que presenti un gran polimorfisme segons les diferents races que s'han anant creant. Per exemple, és molt variable la presència o no d'arestes a les flors, i la seva llargada si n'hi ha. El blat forma una espiga compacta a la part de dalt de la tija, les espiguetes estan isolades als nusos del raquis de l'espiga. Aquest caràcter permet diferenciar-lo, entre altres, de l'ordi (Hordeum spp.) que presenta tres espiguetes a cada nus.