Cytisus scoparius (L.) Link

Família: LEGUMINOSAE

Gènere: Cytisus

Sinònims: Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch

Nom comú català: Ginesta d'escombres. Ginestell comú. Gòdua.

Nom comú castellà: Retama de escobas.

Distribució per províncies: Barcelona. Girona. Lleida. Tarragona. València.

Distribució general (Fitogeografia): Eurosiberiana (Atlàntica)

Usos i propietats: Tincions. Mobiliari, construcció i eines. Medicinal.

Formes vitals: Nanofaneròfit. Perennifoli.

Hàbitat: Generalment dominant a les landes silicícoles de tendència subatlàntica, però també en boscos clars i les seves vorades.

Característiques: Arbust subafil·le i molt ramificat (amb branques fortament estriades), d'un verd viu. Les fulles inferiors són trifoliolades, les superiors simples i sèssils. Les flors es troben isolades o en grups de dos, a l'axil·la de les fulles. El calze és bilabiat. El llegum és negrós, oblong i comprimit. És molt semblant a C. arboreus, del que es diferencia per tenir la carena corbada subfalciforme i el llegum llargament ciliat al marge.