Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Rhododendron ferrugineum L.

Família : ERICACEAE

Gènere : Rhododendron

  Nom comú català : Neret.

  Nom comú castellà : Azalea de montaña. Laurel rosa. Rododendro.

  Distribució per províncies : Barcelona. Girona. Lleida.

  Distribució general (Fitogeografia) : Bòreo-alpina (Àrtico-alpina)

  Època de floració : Juny. Juliol. Agost.

  Formes vitals : Nanofaneròfit.

  Hàbitat : Forma l'estrat arbustiu de les pinedes de pi negre i és dominant a les landes subalpines.

  Usos i propietats : Comestible o usos alimentaris. Medicinal.

  Característiques : Arbust de fins a 1.2 m, amb nombroses tiges tortuoses i erectes. Les fulles són alternes, el·líptiques, agudes i coriàcies, d'un verd fosc brillant a l'anvers i d'un color vermellòs al revers (ja que està densament recobert d'esquames amb aquesta coloració). La inflorescència és un raïm terminal de poques flors, amb bràctees escarioses. El calze està format per 5 sèpals ciliats i ± soldats. La corol·la presenta 5 pètals soldats fins a la seva meitat, d'un rosa viu. El fruit és una càpsula dehiscent per 5 valves.

  Explicació Fitxa