Família: ERICACEAE

Nom Família: ERICACEAE

Descripció: Família amb 100 gèneres i sobre les 3.000 espècies. 18 gèneres presents a Europa.

Característiques: - Arbres o arbusts. - Fulles alternes i grans o verticil·lades i petites, simples. - Inflorescències en raïm, panícules o umbel·les. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze, amb 4-5 sèpals soldats. - Corol·la gamopètala, formada per 4-5 lòbuls blancs o rosats. - 5-10 estams lliures inserits sobre un disc nectarífer. - Gineceu amb ovari ínfer, amb 4 carpels amb 1 estil. - Fruit en petita càpsula o en baia gran, vermella.

Ecologia: Erica multiflora és una espècie pròpia de garrigues termòfiles i sobre terrenys amb molts carbonats. Les altres dues Erica (Erica arboria i Erica scoparia) són de terrenys silicis, si bé la primera també hi és present a terrenys descalcificats per rentat. L'arbocera forma bosquines a indrets humits i a zones d'alzinar.

Tàxons principals no endèmics: 2 gèneres (Arbutus i Erica, amb 4 espècies. Cal destacar l'arbocera (Arbutus unedo) i el xiprell (Erica multiflora), molt comuns a les Illes.

Altres tàxons no autòctons: Als magatzems de jardineria i, ocasionalment a jardins, es poden veure azalees (espècies de Rhododendron), que creixen malament en les condicions climàtiques i de substrat calcari de les Illes.

Usos: Les ericàcies han estat emprades per la seva fusta en ebanisteria, les escorces i fulles per a adobar pells i com a medicinals i, en el cas de l'arboçera, els seus fruits (arboces) com a aliment de persones i bestiar.

Llistat de gèneres