Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco

Família : PINACEAE

Gènere : Pinus

  Nom comú català : Pinassa.

  Nom comú castellà : Pino albar. Pino laricio.

  Distribució per províncies : Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. Tarragona. València.

  Distribució general (Fitogeografia) : Eurosiberiana (Submediterrània)

  Època de floració : Març. Abril. Maig.

  Formes vitals : Macrofaneròfit. Perennifoli.

  Hàbitat : Forma boscos a l'estatge montà submediterrani, en contrades calcàries. També es pot trobar a les rouredes seques i en comunitats de degradació d'altres boscos.

  Usos i propietats : Medicinal. Mobiliari, construcció i eines.

  Característiques : Arbre perennifoli que pot assolir els 45 m d'alçada, amb una capçada amplament cònica. Les fulles són aciculars, d'un verd intens, de 8-17 mm de llarg i punxents. Els cons masculins es disposen a la base dels brots de l'any. Estan formats per esquames disposades en espiral i són de color groguenc. L'estróbil femení està compost per esquames lliures disposades en espiral, unes estèrils i rudimentàries i altres fèrtils situades a l'axil·la de les anteriors. La pinya, de 4-8 cm, presenta la base plana quan s'obre.

  Explicació Fitxa