Hábitat: Robledales de roble pubescente (Quercus humilis)