Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

L'Herbari Virtual de les Illes Balears ara és l'Herbari Virtual del Mediterrani Occidental.

23 d'octubre de 2006

Gràcies al patrocini de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, s'ha ampliat l'àmbit territorial de l'Herbari Virtual de les Illes Balears a Catalunya i a la Comunitat Valenciana. En aquesta nova versió es poden consultar el total de les espècies o bé seleccionar només les que es troben a cada un dels tres territoris. També s'ha ampliat la informació que apareix a les fitxes de les espècies. Aquesta nova versió es troba en període de proves i de construcció. Pregam disculpin les possibles errades de funcionament. Aquesta fase de construcció durarà aproximadament fins final d'aquest any. Gràcies per la seva compressió.