Hábitat: Mulleres de montaña, turberas, lagos de montaña