Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

NYMPHAECEAE

Family name : NYMPHAECEAE

Description : Família amb 9 gèneres i 100 espècies. 2 gèneres (Nymphaea i Nuphar) amb espècies silvestres a Europa.

Characteristics : - Herba aquàtica amb rizoma submergit i fulles surant. - Fulles grans, alternes, simples, sub-orbiculars i cordades, verd brillant i amb estípules membranoses. - Flors hermafrodites, actinomorfes, solitàries. - Calze amb 4 sèpals lliures. - Corol·la blanca amb nombrosos pètals lliures. - Nombrosos estams, alguns d'ells transformats en estaminoids petaloideus. - Gineceu amb ovari semi-ínfer, amb 8 carpels. - Fruit en baia.

Ecology : Coneguda d'albuferes i alguns torrents, pareix desapareguda al seu hàbitat natural.

Main non-endemic taxons : 1 espècie: la nyofa o nenúfar (Nymphaea alba).

Other non-autochthonous taxons : Altres nenúfars com Nymphaea odorata i Nuphar lutea, la darrera amb flors grogues com el seu nom científic indica, són comuns a safareigs i fonts de jardins.

Uses : Fulles i arrels tenen algunes propietats medicinals. Lògicament també la planta és emprada com ornamental.

Genera list