Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

LENTIBULARIACEAE

Family name : LENTIBULARIACEAE

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra