Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

CELASTRACEAE

Family name : CELASTRACEAE

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra