Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

VITACEAE

Family name : VITACEAE

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra