Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

THELIGONACEAE

Family name : THELIGONACEAE

Description : Petita Família amb 1 únic gènere i 3 espècies.

Characteristics : Petita planta herbàcia.- Fulles alternes o oposades, simples, senceres, amb estípules que formen una petita beina al voltant de la tija.- Inflorescències en cimes o flora aïllades, axil·lars.- Flors unisexuals, actinomorfes. - Periant amb 2-5 peces soldades.- 7-20 estams lliures a les flors masculines.- Gineceu amb ovari ínfer amb 1 carpel a les flors femenines.- Fruit en aqueni.

Ecology : Sobretot a escletxes i peus de roques, penyals, parets seques i marjades.

Main non-endemic taxons : 1 espècie: l'herba saginera (Theligonum cynocrambe).

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra