Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

MUSACEAE

Family name : MUSACEAE

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra