Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PUNICACEAE

Family name : PUNICACEAE

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra