Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PHYTOLACCACEAE

Family name : PHYTOLACCACEAE

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra