Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

EBENACEAE

Family name : EBENACEAE

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra