Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

BALANOPHORACEAE

Synonyms for family name : CIANOMORACEAE.

Family name : BALANOPHORACEAE

Description : Família amb 1 únic gènere (Cynommorium) amb 2 espècies.

Characteristics : - Plantes paràsites d'arrels de quenopodiàcies, sense clorofil·la. - Fulles alternes, simples i esquamiformes. - Inflorescència terminal, en espiga gruixuda i carnosa, purpúria i amb bràctees entre les flors. - Flors molt petites, unisexuals i, possiblement, també hermafrodites, actinomorfes. - Periant simple, petaloideu, amb 5-7 peces lliures a les flors masculines i 3-5 peces soldades a l'ovari a les femenines. - 1 estam. - Gineceu amb ovari semi-ínfer, amb 1 únic carpel i 1 estil. - Fruit en petita núcula.

Ecology : A terrenys secs i arenosos, propers a la mar.

Main non-endemic taxons : 1 gènere amb 1 única espècie: Cynomorium coccineum.

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra