Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

BOMBACACEAE

Family name : BOMBACACEAE

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra