Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

CANNABACEAE

Family name : CANNABACEAE

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra