Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

EUPHORBIACEAE

Family name : EUPHORBIACEAE

Description : Família molt gran, amb 326 gèneres i 7.750 espècies. 7 gèneres amb espècies silvestres a Europa.

Characteristics : - Arbusts i plantes herbàcies, amb làtex blanc. - Fulles alternes o oposades, simples o compostes, amb o sense estípules. - Inflorescències en umbel·les o ciatis. - Flors unisexuals, actinomorfes. - Calze amb 3-5 sèpals. - Corol·la absent o amb 5 pètals a les flors masculines, soldats o no. - 1 o nombrosos estams. - Gineceu amb ovari súper amb 2-3 carpels i el mateix nombre d'estils. - Fruit en esquizocarp. Llavors generalment amb carúncula.

Ecology : Les espècies d'Euphorbia es troben a hàbitats variats: dunes, camps, garrigues, alzinars i penyals. Els malcoratges (Mercurialis) viuen a roques i parets.

Endemics : Les lletreres endèmiques són exclusivament baleàriques; són Euphorbia fontqueriana, Euphorbia margalidiana i Euphorbia maresii.

Main non-endemic taxons : 4 gèneres (Euphorbia, Chozophora i Mercurialis) amb 28 espècies silvestres. Cal destacar les lletreres (tot el gènere Euphorbia), ben conegudes, sobretot els arbusts.

Other non-autochthonous taxons : El ricí (Ricinus communis) és un arbust molt conegut, que es troba sovint naturalitzat a indrets amb influència antròpica evident. Dels fruits s'obté l'oli que té propietats medicinals. De les lletreres es conreen en jardineria moltes espècies alienes ben conegudes, com la flor de Nadal (Euphorbia pulcherrima) i alguns mal anomenats "cactus".

Uses : El malcoratge té certes propietats medicinals.

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra