Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

PAPAVERACEAE

Synonyms for family name : FUMARIACEAE.

Family name : PAPAVERACEAE

Description : Família amb uns 28 gèneres.

Characteristics : - Plantes herbàcies, amb làtex, el qual sovint té color groc o blanc. - Fulles alternes, simples o compostes. - Inflorescència cimosa, sovint umbeliforme o flors aïllades. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze amb 2 sèpals lliures. - Corol·la amb 4 pètals lliures. - Nombrosos estams. - Gineceu amb ovari súper, amb 2 carpels. - Fruit en càpsula poricida o valvicida.

Ecology : Quasi tots són es troben a camps de conreu, abandonats o no, i a vores de carreteres i camins. El cascall de marina viu prop de la mar, sobre substrat arenós.

Main non-endemic taxons : 4 gèneres (Chelidonium, Glaucium, Papaver i Roemeria) i 10 espècies. Cal destacar el cascall de marines (Glaucium flavum), la molt comú rosella (Papaver rhoeas) i el cascall (Papaver somniferum), tots ells amb belles i grans flors colorejades.

Other non-autochthonous taxons : A alguns jardins es troba sembrada l'escòlzia (Eschscholzia californica).

Uses : Del cascall es coneixen propietats que han fet molt conegut el seu ús en farmacopeia, i d'ell s'extreuen substàncies d'ús legal com il·legal. També utilitzats els seus fruits per confeccionar rams per adornar. La celidònia (Chelidonum majus) també té propietats curatives. Els Glaucium també s'han emprat en medicina casolana, però amb cura ja que són tòxics. Algunes espècies autòctones i alienes es conreen a jardins.

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra