Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

LEMNACEAE

Family name : LEMNACEAE

Description : Família amb 6 gèneres i unes 45 espècies de les aigües dolces d'arreu del món, dels quals 3 estan presents a Europa.

Characteristics : - Herbes molt petites (les mes petites del regne vegetal) i d'estructura molt simple i evolucionada ja que no es pot distingir entre fulles i tiges. En el seu lloc tenen unes làmines planes disposades sobre la superfície de l'aigua anomenades frondes. De la cara inferior d'aquest hi pengen unes radícules. La inflorescència consta de 2 flors masculines i una femenina envoltades per una petita espata. - Les flors masculines estan reduïdes a 1 sol estam. - Flor femenina amb 1 carpel amb 1 estil.

Ecology : Petites herbes aquàtiques que viuen a la superfície de les aigües de curs lent o estancades (eutròfiques). Les podem trobar a canals, safareigs, basses, on poden suportar un cert nivell de salinitat.

Main non-endemic taxons : Conegudes amb el nom de llenties d'aigua, hi ha un sol gènere (Lemna) amb dues espècies: Lemna minor i Lemna gibba.

Uses : Als arrossars dels sud-est asiàtic s'utilitzen per fertilitzar la terra deixant assecar els camps desprès de la collita.

Genera list

Patrocinador: Fundació Sa Nostra